2014 m. balandžio 25 d.,
penktadienis, 08:45
 

Mokykitės ir skaitykite. Skaitykite vertingas knygas. Visa kita padarys gyvenimas.

                                       
                                    Fiodoras Dostojevskis

PAIEŠKA

Reitingas:
Balsų: 0
Leidykla "Didakta", 2010, ISBN: 7442000

Leidinį sudaro pagrindinės temos: periodinė elementų lentelė bei rūgščių ir bazių tirpumo lentelė. 210×148 mm, (A5) dvipusė.
El. kaina: 1.85 Lt
Kaina knygyne: 1.99 Lt
Į krepšelį
 
Reitingas:
Balsų: 0
Leidykla "Logitema", 2011, puslapių sk. 16, ISBN: 7802111

Patogus būdas greitai ir lengvai išmokti norvegų kalbą. Puikiai tinka užimtiems žmonėms, kadangi reikia tik klausytis ir pakartoti tai ką išgirdote. CD galima naudoti tiek namuose, tiek mašinoje, tiek būnant gamtoje ar sportuojant. Klausymosi diske pateikiamos 8 temos...
El. kaina: 25.10 Lt
Kaina knygyne: 26.99 Lt
Į krepšelį
Reitingas:
Balsų: 0
Leidykla "TEV", 2010, puslapių sk. 260, ISBN: 7433024

Šios knygelės tikslas – padėti abiturientams geriau pasirengti istorijos brandos egzaminui. Joje pateikiamos ketverių (2006–2010) metų istorijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų rengimo grupių sudarytos egzaminų užduotys, atsakymai...
El. kaina: 25.81 Lt
Kaina knygyne: 27.75 Lt
Į krepšelį
 
J. G. BRATIČIUS, I. MACKEVIČ, D. MARTŪNAS
Reitingas:
Balsų: 0
Leidykla "TEV", 2010, puslapių sk. 148, ISBN: 7433026

Vadovėlis parengtas pagal atnaujintas IX–X klasių bendrąsias programas ir skirtas pasirenkamajam Kompiuterinės leidybos pradmenų moduliui. Medžiaga vadovėlyje pateikiama remiantis problemų sprendimo metodu...
El. kaina: 46.41 Lt
Kaina knygyne: 49.90 Lt
Į krepšelį
K. Intienė
Reitingas:
Balsų: 0
Leidykla "TEV", 2010, ISBN: 7433027

Šis leidinys parengtas pagal vadovėlius „Matematika Tau plius” ir atitinka šiuo metu galiojančią matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikros (PUPP) programą...
El. kaina: 23.16 Lt
Kaina knygyne: 24.90 Lt
Į krepšelį
 
Vilija Stankienė
Reitingas:
Balsų: 0
Leidykla "Smaltija", ISBN: 7570779

El. kaina: 4.64 Lt
Kaina knygyne: 4.99 Lt
Į krepšelį
Reitingas:
Balsų: 0
Leidykla "Briedis", 2011, ISBN: 7526296

Pagal naująsias Gamtamokslinio ugdymo programas parengtas naujos kartos vadovėlis. Daugiausia skirtas žmogaus biologijai. Pagrindinis tekstas trumpas ir aiškus, grindžiamas iliustracinės medžiagos analize. Pateikiama nemažai praktinių darbų ir metodinių puslapių, kuriais siekiama ugdyti bendrąsias ir dalykines mokinių kompetencijas. Kiekvieno skyriaus pabaigoje yra išeitos medžiagos santrauka ir žinių patikros rubrika.
El. kaina: 39.80 Lt
Kaina knygyne: 42.80 Lt
Į krepšelį
 
Reitingas:
Balsų: 0
Leidykla "Briedis", 2011, ISBN: 7526280

Pagal naujausią Pagrindinio ugdymo programą atnaujintas geografijos vadovėlis ŽEMĖ 8.
El. kaina: 39.80 Lt
Kaina knygyne: 42.80 Lt
Į krepšelį
V. Kardelis, D. Kardelytė-Grinevičienė
Reitingas:
Balsų: 0
Leidykla "LKI", ISBN: 7411041

El. kaina: 28.09 Lt
Kaina knygyne: 30.20 Lt
Į krepšelį
 
Reitingas:
Balsų: 0
Leidykla "Presvika", 2010, puslapių sk. 64, ISBN: 7522406

Šios pratybos yra puiki papildoma mokymo priemonė, skirta ketvirtiesiems mokymo metams. Čia pateikti pratimai padės įtvirtinti ir pagilinti įgytus mokėjimus ir įgūdžius. Ugdomoji medžiaga išdėstyta nuosekliai, temomis, siūlant mokiniui palengva pažinti sudėtingėjantį matematikos pasaulį ir nuolat tobulėti. Tokiu būdu siekiama skatinti ir jo motyvaciją mokytis.
El. kaina: 16.51 Lt
Kaina knygyne: 17.75 Lt
Į krepšelį
Reitingas:
Balsų: 0
Leidykla "Presvika", 2010, puslapių sk. 64, ISBN: 7522403

Šios pratybos yra puiki papildoma mokymo priemonė, skirta pirmiesiems mokymo metams. Čia pateikti pratimai padės įtvirtinti ir pagilinti įgytus mokėjimus ir įgūdžius. Ugdomoji medžiaga išdėstyta nuosekliai, temomis, siūlant mokiniui palengva pažinti sudėtingėjantį matematikos pasaulį ir nuolat tobulėti.
El. kaina: 15.02 Lt
Kaina knygyne: 16.15 Lt
Į krepšelį
 
Mindaugas Tamošaitis
Reitingas:
Balsų: 0
Leidykla "Baltos lankos", ISBN: 7523408

El. kaina: 12.65 Lt
Kaina knygyne: 13.60 Lt
Į krepšelį
Mindaugas Tamošaitis
Reitingas:
Balsų: 0
Leidykla "Baltos lankos", 2010, puslapių sk. 86, ISBN: 7523407

Atlikdami Istorijos pratybų sąsiuvinyje XII klasei esančias užduotis, moksleiviai ne tik pagilins per pamokas įgytas žinias, ugdys gebėjimus dirbti su įvairia dokumentine medžiaga, bet ir ruošis valstybiniam istorijos egzaminui.
El. kaina: 12.60 Lt
Kaina knygyne: 13.55 Lt
Į krepšelį
 
Reitingas:
Balsų: 0
Leidykla "Presvika", 2010, puslapių sk. 16, ISBN: 7522421

Šių pratybų tikslas - lavinti ikimokyklinio amžiaus vaikų smulkiąją motoriką, rankų judesių koordinaciją, erdvinį suvokimą, vaizduotę ir padėti išvengti rašymo mokymosi sunkumų. Ugdomosios užduotys yra įvairaus lygio ir tinka atlikti tiek vaikų darželyje, tiek namuose. Šios patrauklios ir žaismingos pratybos gali būti naudojamos kaip savarankiška arba papildoma ugdymo priemonė.
El. kaina: 4.56 Lt
Kaina knygyne: 4.90 Lt
Į krepšelį
Reitingas:
Balsų: 0
Leidykla "Presvika", 2010, puslapių sk. 16, ISBN: 7522420

Šių pratybų tikslas - lavinti ikimokyklinio amžiaus vaikų smulkiąją motoriką, rankų judesių koordinaciją, erdvinį suvokimą, vaizduotę ir padėti išvengti rašymo mokymosi sunkumų. Ugdomosios užduotys yra įvairaus lygio ir tinka atlikti tiek vaikų darželyje, tiek namuose. Šios patrauklios ir žaismingos pratybos gali būti naudojamos kaip savarankiška arba papildoma ugdymo priemonė.
El. kaina: 4.56 Lt
Kaina knygyne: 4.90 Lt
Į krepšelį
 
Antanas R. Jankūnas
Reitingas:
Balsų: 0
Leidykla "Arx Baltica", 2012, puslapių sk. 352, ISBN: 7539106

Ši knyga yra kritiškiausia kada nors paskelbta studija apie aukštųjų mokyklų gyvenimą, žvelgiant iš vidaus. Ji neabejotinai sukels kai kurių mokslo bendruomenės narių nepasitenkinimą, priešiškumą, net įniršį...
El. kaina: 24.18 Lt
Kaina knygyne: 26.00 Lt
Į krepšelį
A. Niauronienė
Reitingas:
Balsų: 0
Leidykla "Didakta", puslapių sk. 28, ISBN: 7800299

Dainų rinkinys „Dainuokime su „DO RE MI FA 2“ nors iš dalies sumažins repertuaro 13–18 metų moksleiviams stygių, padės tobulinti jų dainavimo gebėjimus, lavinti muzikinę klausą. Rinkinyje pateikta įvairaus pobūdžio, stiliaus (baladinės, kantri, rokenrolo), tempo, tematikos dainų pagal poetų M. Vainilaičio, J. Minelgos, A. Jonyno, J. Drazdausko, E. Šulinskienės, S. Nėries, Z. Sadauskaitės eiles. Šiame dainų rinkinyje yra ir paprastesnės melodinės struktūros, ir sudėtingesnių daugiabalsių dainų, artimų moksleivių pasaulėjautai.
El. kaina: 26.96 Lt
Kaina knygyne: 28.99 Lt
Į krepšelį
 
A. Niauronienė
Reitingas:
Balsų: 0
Leidykla "Didakta", puslapių sk. 28, ISBN: 7800298

Knygelėje yra 12 dainų ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikams. Dainelės įvairios – linksmos, žaismingos, atspindinčios vaikų pasaulėžiūrą. Skirtos ugdyti ir lavinti įvairiems vaikų gebėjimams: artikuliacijai, dikcijai, harmoninei klausai, atminčiai. Taktų viršuje surašyti akordai. Vaikai, kurie pažįsta natas, galės akompanuoti sau ar kitiems pritardami pianinu ar gitara. Galima mokytis dainelių net nepažįstant natų (iš klausos), nes prie rinkinio pridėtos dvi kompaktinės plokštelės, kuriose įrašytos ne tik fonogramos (karaokės versija), bet ir dainos su balsu. Įdainavo Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos popgrupės „DO RE MI FA“ dainorėliai.
El. kaina: 26.96 Lt
Kaina knygyne: 28.99 Lt
Į krepšelį
VIKTORIJA SIČIŪNIENĖ, DANGUOLĖ JONAITIENĖ, ALVYDA AMBRAŠKIENĖ, INGRIDA BRAZAUSKIENĖ, KRYSTYNA ČUPRYN
Reitingas:
Balsų: 0
Leidykla "Šviesa", 2010, puslapių sk. 144, ISBN: 7005566

Antrojoje knygoje yra keturi naujos medžiagos skyriai.

Knygoje pateikiamas kartojimo uždavinių skyrius ir dar du papildomi, įvairių uždavinių skyriai, apimantys visą pagrindinės mokyklos matematikos kursą ir skiriami pagrindinio ugdymo patikrai pasirengti. Knygos pabaigoje - visų uždavinių ir testų atsakymai, projektiniams darbams rekomenduojamos literatūros sąrašai, terminų rodyklės.

Kiekvienas naujos medžiagos skyrius pradedamas įvadiniu skyreliu, kuriuo siekiama suaktyvinti jau turimą mokymosi patirtį, sužadinti susidomėjimą ir norą mokytis. Pagrindiniuose skyreliuose pateikiamos programoje numatytos žinios ir ugdomi gebėjimai. Kiekvieno skyriaus pabaigoje numatyta savikontrolė (išvardytos pagrindinės sąvokos, savybės, kurias mokiniai turi įsidėmėti, apibrėžti konkretūs reikalavimai mokinių gebėjimams) ir testai (uždavinių pavyzdžiai, iliustruojantys savikontrolei apibrėžtus reikalavimus pasiekimams).

El. kaina: 39.90 Lt
Kaina knygyne: 42.90 Lt
Į krepšelį
 
E. Minkuvienė, L. Kukanauzienė, A. Didžgalvienė
Reitingas:
Balsų: 0
Leidykla "Alma littera", ISBN: 7538593

El. kaina: 39.90 Lt
Kaina knygyne: 42.90 Lt
Į krepšelį

Aktualu


„Žydiškų daiktų kambarys" - tai trečiasis žinomos žurnalistės ir rašytojos Audronės Urbonaitės romanas. Interviu su autore apie naujausią Jos knygą, kūrybą ir gyvenimą.2014 metų vasario 20-23 dienomis vykusioje 15—ojoje Vilniaus knygų mugėje buvo pristatyta ne viena kulinarinė knyga, tarp jų ir „Pasaulio puodais" pavadinta žurnalisto, laidų vedėjoir keliautojo Vytaro Radzevčiaus knyga, kurioje „garuoja" daugybės patiekalų receptų iš įvairiausių pasaulio šalių.
Fotomenininko Algimanto Aleksandravičiaus fotografijų albumo „Žemaitėjė - mona meilė" pristatymas. Fotoalbume užfiksuoti ne tik Žemaitijos, bet ir visos Lietuvos istorijai bei kultūrai reikšmingi ir svarbūs įvykiai, vietos, legendos ir, žinoma, gražūs, talentingi, spalvingi Žemaitijos žmonės.
 
REKOMENDUOJAME
 TOP 10
2014 m. balandis

Grožinė
literatūra


Negrožinė
literatūra


  

 
 

 


Daugiau >>
LEIDYKLOS VAGA ANONSAI
PASAULINĖS LITERATŪROS BIBLIOTEKOS 
SERIJOS KNYGOS